Korábbi programjaink

Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor

Szarvas 1990-ben indult útjára. Szarvas immár kulcsszó, jelkép, félreérthetetlen fogalom a kelet-európai, és főleg a magyarországi zsidóság számára. Szülők, akik egykor táborozók vagy madrichok (csoportvezetők) voltak, ma gyermekeiket küldik hozzánk, és az ő történeteiken keresztül élik át újra egykori felejthetetlen élményeiket. A közösségi életben megannyi szervezet és kreatív kezdeményezés mondhat magáénak olyan vezetőket, akik a Szarvasi Táborban tanulták meg a zsidó közösség iránti elkötelezettséget és a zsidó hagyományok továbbadásának fontosságát.

A Nemzetközi Szarvasi Zsidó Ifjúsági Tábor a MAZS Alapítvány keretei között működött egészen 2019-ig.

Marcia Presky Női Egészségmegőrző Program (Women’s Health Empowerment Program)

Az emlődaganat Magyarországon a vezető női halálozási okok között szerepel, évente több mint kétezer áldozatot követel. A körülbelül 75.000 magyar emlőműtött száma sajnálatos módon évente további 8.100 újonnan diagnosztizálttal emelkedik. Az ijesztő számok ellenére a magyar nők részvétele az ÁNTSZ által szervezett hivatalos emlő-szűrésen meglehetősen alacsony.

A Marcia Presky Női Egészségmegőrző Program 2006-2018 között működött, két nemzetközi szervezet a Susan G. Komen for the Cure® és az American Jewish Joint Distribution Committee támogatásával. A program legfőbb célja a mellrák elleni küzdelem, a nők minél szélesebb körű tájékoztatása, illetve az érintettek minél hatékonyabb támogatása. Az egészségmegőrző program fő tevékenységeként felvilágosító előadásokat szervezett egészséges nők számára, kiadványokat jelentetett meg, és saját honlapján illetve a facebook oldalán felületet biztosított szakemberekkel való konzultációra egészséges és a betegségben érintett nőknek egyaránt. Segítséget nyújtott önsegítő csoportoknak, melyek gyógyuló és gyógyult betegeknek nyújtanak pszicho-szociális támogatást. Betegszervezetek szaktudására alapozva helyi civilszervezetekkel, szakemberekkel és állami szervezetekkel dolgozott együttműködésben. 2007 és 2016 között az „Egyenlő Eséllyel a Rák Ellen” elnevezésű kampány keterein belül a Nyílt Társadalom Intézettel partnerségben elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű közösségekben élő nőknek szervezett szűrésekkel egybekötött egészségmegőrző és felvilágosító programokat. Az „Egyenlő Eséllyel a Rák Ellen” kampány-sorozat 50 hátrányos helyzetű vidéki helyszínen rendezett emlőszűréssel és felvilágosítással egybekötött közösségi alapú egészségnapokat. 66 partner közreműködésével, kb. 15.000 fő részvételével 6.000 mammográfiás szűrővizsgálatot és 8.000 egyéb vizsgálatot tartottak. A Női Egészségmegőrző Program örökségét az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen Egyesület viszi tovább.

Tovább a programról itt: Női Egészségmegőrző Program.

MORE Zsidó-Roma Ifjúsági Vezetőképző Tréning

A MAZS Alapítvány a Dr. Ámbédkar Iskola partnerségében, a Norvég Civil Alap és az EUJS társfinanszírozásával MORE Roma- Zsidó Ifjúsági Vezetőképző Tréninget szervezett 2014. októbere és 2016. májusa között.

A program keretében budapesti és vidéki zsidó és roma fiatalokból álló trénerek az oktatási ciklus minden második péntekén, 20 hónapon keresztül tréninget tartott a sajókazai és alsózsolcai Dr. Ámbédkar iskola főképpen roma származású 10. osztályosainak. A program zárásaként megalakult az Ámbédkar Ifjúsági Egyesület is. A programban használt oktatási anyagokról módszertani kézikönyv készült, mely itt megtalálható.

A mélyszegénységben élő, sérülékeny közösségekben az ilyen típusú programok erősítik a fiatalok önértékelését és önbizalmát, hozzájárulnak az identitásuk pozitív megéléséhez, javítják a kommunikációs és konfliktuskezelési stratégiáikat, és csökkentik a lemorzsolódás és az elkallódás lehetőségét, valamint javítják az iskolai teljesítményt.

A jelenleg Miskolcon működő Dr. Ámbédkar Iskola legfőbb törekvése az, hogy segítsen a vonzáskörzetében élő gyereknek bennmaradni az iskolarendszerben, és eljutni legalább az érettségiig.

“Együtt” a másodgeneráció megsegítésére

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) a holokauszt túlélők második generációja szociális, egészségügyi és mentális támogatására kiírt pályázatán az „EGYÜTT”, a MAZSIHISZ és a MAZS Alapítvány közös programja 76,3 millió forintot nyert. A pályázati kiírás alapján a programban Magyarországon élő, magyar állampolgárságú másodgenerációs holokauszt túlélők kérhetnek segítséget; vagyis mindazok, akik 1945. október 30. után születtek, és legalább az egyik szülőjük a 2. világháború alatt zsidó származása miatt üldöztetést szenvedett el.

A 2019 decemberében kezdődött programban lehetőség volt 2020. feburár 27-ig személyes regisztrációval a következő támogatási formákra pályázni:

Szociális támogatás, szociális tanácsadás és segítség az ügyintézésben
Élelmiszer csomag (szociális étkeztetés támogatása)
Rezsi támogatás (lakhatási támogatás)

Mentális segítség
Egyéni tanácsadás (pszichológiai, és mentálhigiénés segítségnyújtás támogatása)
Egyéni és csoportos család- és párterápia (egyéni terápia, családterápia, pszichoterápiás szolgáltatás támogatása)
Életvezetési tanácsadás személyes vagy táv formában  (önmegerősítés és mentális segítségnyújtás)

Egészségügyi támogatás
Általános gyógyászati segédeszközök ingyenes bérlése illetve támogatás a megvételhez (test távoli gyógyászati segédeszköz támogatása)
Személyre szabott gyógyászati segédeszközök megvásárlásához támogatás (testközeli gyógyászati segédeszköz támogatása)
Fizioterápia, gyógytorna: csoportos gyógytorna csontritkulásra és gerincbántalmakra 
Pénzügyi támogatás és tanácsadás sürgős diagnosztikai vizsgálatok esetén (egészségügyi célú krízistámogatás)
Kórházi ápolás utáni lábadozás támogatása (egészségügyi célú krízistámogatás)
Egészségnapok: Budapesten és vidéken állapotfelmérő beszélgetés, szűrővizsgálatok, diéta tanácsadás, meleg ebéd (TB-n kívüli szűrővizsgálatokhoz való hozzájutás támogatása)

A második generációlétszáma pontosan nem ismert, de becslések szerint elérheti a 30 000 lelket. Közülük sokan nehezen, betegségekkel küzdve élnek, helyzetük gyakran szüleik üldöztetésének következménye. Támogatásuk régóta szükségessé vált feladat.

Ez a program a rendelkezésre álló összeget maradék nélkül a másodgenerációra fordítja.  Közvetlen anyagi segítséget azonban nem tudunk nyújtani, hanem a rászorultság mértékét figyelembe véve szolgáltatásokkal segítjük a nehéz körülmények közt élőket. A rászorultság mértékének megítélésekor a jelentkezők háztartásának anyagi helyzetén túl figyelembe vesszük társas kapcsolataikat, egészségügyi és lelki állapotukat is, hogy körültekintően mérlegelni tudjuk: hol van a legnagyobb szükség a segítségre.

Az EGYÜTT program keretében az eredeti kiírás szerint a következő támogatások voltak igényelhetőek:

Egy támogatási csomagból csak egy szolgáltatást válasszon! (Szociális tanácsadást és segítséget az ügyintézésben minden támogatottnak biztosítunk. Az egészségnapokon minden támogatottunk részt vehet.)

Szociális támogatás, szociális tanácsadás és segítség az ügyintézésben
Élelmiszer csomag (szociális étkeztetés támogatása)
Rezsi támogatás (lakhatási támogatás)

Mentális segítség
Egyéni tanácsadás (pszichológiai, és mentálhigiénés segítségnyújtás támogatása)
Egyéni és csoportos család- és párterápia (egyéni terápia, családterápia, pszichoterápiás szolgáltatás támogatása)
Életvezetési tanácsadás személyes vagy táv (internet) formában  (önmegerősítés és mentális segítségnyújtás)

Egészségügyi támogatás
Általános gyógyászati segédeszközök (pl. vérnyomásmérő, kerekes szék, stb.): ingyenes bérlés illetve támogatás a megvételhez (test távoli gyógyászati segédeszköz támogatása)
Személyre szabott gyógyászati segédeszközök: (pl. szemüveg, hallókészülék, stb.): támogatás a megvételhez (testközeli gyógyászati segédeszköz támogatása)
Fizioterápia, gyógytorna: csoportos gyógytorna csontritkulásra és gerincbántalmakra (gyógytorna igénybevételéhez támogatás)
Krízishelyzetben: Pénzügyi támogatás és tanácsadás sürgős diagnosztikai vizsgálatok esetén (egészségügyi célú krízistámogatás)
Krízishelyzetben: Kórházi ápolás utáni lábadozás támogatása (egészségügyi célú krízistámogatás)
Egészségnapok: Budapesten és vidéken állapotfelmérő beszélgetés, szűrővizsgálatok, diéta tanácsadás, meleg ebéd (TB-n kívüli szűrővizsgálatokhoz való hozzájutás támogatása)

***

LEGFRISSEBB:

A márciustól fennálló járványveszély miatt a konzorciumi partnerek a támogatottak biztonsága miatt úgy döntöttek, hogy a személyes érintkezéssel járó támogatások közül többet elhagynak, illetve átalakítanak. A programelemek végül a következőképpen valósulnak meg:

Szociális csomag: Rezsi hozzájárulás – egyszeri 120 000 Ft. pénztámogatás. Megvalósítja a MAZSIHISZ, a támogatásokat folyamatosan utalja el, illetve postázza. Eddig 328 pályázó kapta meg a jóváhagyó értesítést.

Hozzájárulás egészségügyi segédeszköz vásárláshoz: Ezt a támogatási formát partnerek közül a a MAZSIHISZ valósítja meg. Legfeljebb 45 000 Ft-tal járul hozzá általános vagy személyre szabott egészségügyi segédeszközök vásárlásához. A támogatást a számla/számlák beküldése után utalja el, illetve postázza a szervezet. A számlaelfogadás feltétele: a támogatott nevére szóljon, és 2020. január 6 – október 15 közötti időpontban legyen kiállítva.

Segítségnyújtás egészségügyi krízis helyzetben: hozzájárulás sürgős diagnosztikai eljárások költségéhez. Azok a jelentkezők, akiknek a kérelmét a Jóváhagyó Testület elfogadta, a MAZSIHISZ levelére válaszolva bejelenthetik, ha bekövetkezik a krízis helyzet. A vizsgálati költségekhez való hozzájárulást a program elemet kivitelező MAZSIHISZ számla ellenében utalja, illetve küldi. A számlaelfogadás feltétele: a támogatott nevére szóljon, és 2020. január 6 – október 15 közötti időpontban legyen kiállítva.

Ez a két utóbbi támogatási forma ez év október 15-ig folyamatosan zajlik. Eddig 451 pályázó kapta meg a jóváhagyó értesítést, és a támogatások kivitelezéséhez szükséges információk bekérését. A szükséges dokumentumok megérkezése után banki átutalással vagy postán kapják meg az ügyfelek a támogatást.

Az élelmiszer csomag támogatást elnyert 24 pályázónak július folyamán 45 ezer forint értékben feltöltött Multipay plasztik kártyát postázott ki a MAZS Alapítvány a felhasználásukra vonatkozó információ kíséretében. A kártyákon szereplő egyenleget a kibocsátó oldalán ellenőrizni lehet. 

mentális egészség támogatásának módja a COVID járvány következményei miatt megváltozott személyes találkozásról on-line/ táv-formára. A programot vezető szervezetek jónak látták, hogy a személyes találkozásokat igénylő támogatási formákat felcseréljék olyan megoldásokkal, amivel elkerülni illetve minimalizálni lehet a járvány tovább-terjesztésének lehetőségét. Június hónapban a MAZS Alapítvány emailben felvette a kapcsolatot azokkal a pályázókkal, akik ezt a támogatási formát kérték, és értesítette őket a változásról, illetve megkérte a jelentkezőket az igényük megerősítésére. A válaszokat egy online kérdőív segítségével feldolgoztuk. Az erre a formára pályázóknak kb. fele, 72 fő küldött pozitív visszajelzést az on-line konzultációkkal kapcsolatosan. Augusztus végéig mindegyikükkel felveszi a kapcsolatot az a 6 tagú szakmai csapat, akik a mentálhigiénés segítő munkát végzik, és egyénileg megkezdik velük a segítő munkát.

Az EGYÜTT Program keretein belül az év elején lehetett gyógytorna támogatást és kórházi kezelés utáni otthoni lábadozás támogatását (krízishelyzetben) is igényelni. Ezeket a támogatásokat azonban a COVID járvány miatt sajnos fel kellett cserélni egy másik helyettesítő támogatási formával, a gyógyszertámogatással. A programelemet kivitelező MAZS Alapítvány munkatársai azon dolgoznak, hogy a legszükségesebb esetekben mérlegeni tudják az egyéni igényeket mindkettő eredetileg meghirdetett támogatási formával kapcsolatosan. A támogatási formával kapcsolatos kiértesítések folyamatban vannak. 

Az EGYÜTT Program által eredetileg tervezett egészségnapok a járványveszély miatt nem lesznek az idén megszervezve. Az egészségnapok költségeit a programot kivitelező szervezetek átcsoportosították a többi, biztonságosabban megvalósítható programelemre, így jelentősen megemelkedik a rezsitámogatásban és a gyógyászati segédeszköz támogatásban részesülők száma.  

A konzorciumi partnerek célja, hogy minden rászoruló jelentkező kapjon valamilyen támogatást. Igyekeznek körültekintően elosztani a rendelkezésünkre álló összeget, és őszintén remélik, hogy az „EGYÜTT” program támogatásai érezhetően könnyítettek a közösség nehéz helyzetben lévő másodgenerációs tagjainak helyzetén. Törekszenek rá, hogy programnak legyen folytatása, hiszen a másodgeneráció nagyobb létbiztonságának feltétele a folyamatos szociális, mentális és egészségügyi támogatás.

A programot bonyolító partner szervezetek az EGYÜTT Program alakulásáról annak folyamatában szolgáltatnak információt.

Az „EGYÜTT” Programmal kapcsolatos korábbi híreink: