Kuratórium és Felügyelő Bizottság

Az Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága különböző, a MAZS működése szempontjából fontos szakmákat képviselő személyekből áll.

A Kuratórium tagjai aktívan részt vesznek a szervezet működési elveinek és stratégiájának kialakításában, az alapítványt érintő, fontos döntések meghozatalában.

A Kuratórium tagjai

Dr. Grósz Andor, elnök

Dr. Győri Péter

Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna

Dr. Hersch Tamás

Dr. Darvas Ágnes

Goldmann Tamás

Dr. Shemesh Assaf

A Felügyelő Bizottság tagjai

Dr. Katona Tamás Vilmos, elnök

Terták Ádám

Dr. Komáromi Péter István

Kutas László

Dr. Mayer Balázs

***

A MAZS Alapítvány következő kuratóriumi gyűlése 2024. május 9.-én 15.00 órakor kerül megrendezésre. Az ülés nyilvános, azon történő részvételi szándékot itt szükséges jelezni: kommunikacio@mazs.hu.