Hírek az „EGYÜTT” Programról

A MAZSÖK által támogatott EGYÜTT Program a MAZSIHISZ és a MAZS Alapítvány közös programja, melynek célja a magyarországi rászoruló zsidó holokauszt túlélők másodgenerációjának megsegítése. 

A tavaly decemberben kezdődött programban a két szervezet konzorciumban, közösen végezte el a közel 1000 jelentkező regisztrációját. Az EGYÜTT Program keretében  lehetőség volt személyes regisztrációval élelmiszer csomag támogatásra, mentális egészséggel kapcsolatos támogatásra és gyógytornára valamint kórház utáni otthoni lábadozás támogatásra pályázni. Ezeken túl lehetőség volt rezsitámogatást, illetve testközeli és testtávoli segédeszközök vásárlásához segítséget kérni, valamint sürgős diagnosztikai vizsgálatok támogatására is pályázni.

A járvány miatt a MAZS és a MAZSIHISZ programon dolgozó munkatársai otthoni munkában, folyamatosan dolgozták fel az adatokat, és készítették el a támogatási javaslatokat, melyeket a független Jóváhagyó Testület hagyott jóvá. A testület eddig három alkalommal ülésezett, egy ülés van még hátra. A támogatások folyamatosan zajlanak, és 2020. év végéig tartanak.

A márciustól fennálló járványveszély miatt a konzorciumi partnerek a támogatottak biztonsága miatt úgy döntöttek, hogy a személyes érintkezéssel járó támogatások közül többet elhagynak, illetve átalakítanak. A programelemek végül a következőképpen valósulnak meg:

Szociális csomag: Rezsi hozzájárulás – egyszeri 120 000 Ft. pénztámogatás. Megvalósítja a MAZSIHISZ, a támogatásokat folyamatosan utalja el, illetve postázza. Eddig 328 pályázó kapta meg a jóváhagyó értesítést.

Hozzájárulás egészségügyi segédeszköz vásárláshoz: Ezt a támogatási formát partnerek közül a a MAZSIHISZ valósítja meg. Legfeljebb 45 000 Ft-tal járul hozzá általános vagy személyre szabott egészségügyi segédeszközök vásárlásához. A támogatást a számla/számlák beküldése után utalja el, illetve postázza a szervezet. A számlaelfogadás feltétele: a támogatott nevére szóljon, és 2020. január 6 – október 15 közötti időpontban legyen kiállítva.

Segítségnyújtás egészségügyi krízis helyzetben: hozzájárulás sürgős diagnosztikai eljárások költségéhez. Azok a jelentkezők, akiknek a kérelmét a Jóváhagyó Testület elfogadta, a MAZSIHISZ levelére válaszolva bejelenthetik, ha bekövetkezik a krízis helyzet. A vizsgálati költségekhez való hozzájárulást a program elemet kivitelező MAZSIHISZ számla ellenében utalja, illetve küldi. A számlaelfogadás feltétele: a támogatott nevére szóljon, és 2020. január 6 – október 15 közötti időpontban legyen kiállítva.

Ez a két utóbbi támogatási forma ez év október 15-ig folyamatosan zajlik. Eddig 451 pályázó kapta meg a jóváhagyó értesítést, és a támogatások kivitelezéséhez szükséges információk bekérését. A szükséges dokumentumok megérkezése után banki átutalással vagy postán kapják meg az ügyfelek a támogatást.

Az élelmiszer csomag támogatást elnyert 24 pályázónak július folyamán 45 ezer forint értékben feltöltött Multipay plasztik kártyát postázott ki a MAZS Alapítvány a felhasználásukra vonatkozó információ kíséretében. A kártyákon szereplő egyenleget a kibocsátó oldalán ellenőrizni lehet. 

mentális egészség támogatásának módja a COVID járvány következményei miatt megváltozott személyes találkozásról on-line/ táv-formára. A programot vezető szervezetek jónak látták, hogy a személyes találkozásokat igénylő támogatási formákat felcseréljék olyan megoldásokkal, amivel elkerülni illetve minimalizálni lehet a járvány tovább-terjesztésének lehetőségét. Június hónapban a MAZS Alapítvány emailben felvette a kapcsolatot azokkal a pályázókkal, akik ezt a támogatási formát kérték, és értesítette őket a változásról, illetve megkérte a jelentkezőket az igényük megerősítésére. A válaszokat egy online kérdőív segítségével feldolgoztuk. Az erre a formára pályázóknak kb. fele, 72 fő küldött pozitív visszajelzést az on-line konzultációkkal kapcsolatosan. Augusztus végéig mindegyikükkel felveszi a kapcsolatot az a 6 tagú szakmai csapat, akik a mentálhigiénés segítő munkát végzik, és egyénileg megkezdik velük a segítő munkát.

Az EGYÜTT Program keretein belül az év elején lehetett gyógytorna támogatást és kórházi kezelés utáni otthoni lábadozás támogatását (krízishelyzetben) is igényelni. Ezeket a támogatásokat azonban a COVID járvány miatt sajnos fel kellett cserélni egy másik helyettesítő támogatási formával, a gyógyszertámogatással. A programelemet kivitelező MAZS Alapítvány munkatársai azon dolgoznak, hogy a legszükségesebb esetekben mérlegeni tudják az egyéni igényeket mindkettő eredetileg meghirdetett támogatási formával kapcsolatosan. A támogatási formával kapcsolatos kiértesítések folyamatban vannak. 

Az EGYÜTT Program által eredetileg tervezett egészségnapok a járványveszély miatt nem lesznek az idén megszervezve. Az egészségnapok költségeit a programot kivitelező szervezetek átcsoportosították a többi, biztonságosabban megvalósítható programelemre, így jelentősen megemelkedik a rezsitámogatásban és a gyógyászati segédeszköz támogatásban részesülők száma.  

A konzorciumi partnerek célja, hogy minden rászoruló jelentkező kapjon valamilyen támogatást. Igyekeznek körültekintően elosztani a rendelkezésünkre álló összeget, és őszintén remélik, hogy az „EGYÜTT” program támogatásai érezhetően könnyítettek a közösség nehéz helyzetben lévő másodgenerációs tagjainak helyzetén. Törekszenek rá, hogy programnak legyen folytatása, hiszen a másodgeneráció nagyobb létbiztonságának feltétele a folyamatos szociális, mentális és egészségügyi támogatás.

A programot bonyolító partner szervezetek az EGYÜTT Program alakulásáról annak folyamatában szolgáltatnak információt.