Támogatás

A hagyományok szerint minden zsidó ember felelős a másik sorsáért, és ha zsidó ember bajba jut, a közösség tagjai készek támogatni őt. A támogatások rendszere így válik az egész közösséget átható, örök érvényű hagyománnyá. A segítő kéz sokféleképpen nyilvánulhat meg.

Két legfontosabb formája az önkéntes munka és az anyagi támogatás, vagyis adományozás.

A MAZS Alapítvány által működtetett Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat olyan, gyermeket nevelő, nehéz helyzetbe került családokat támogat, akik az életük minőségét befolyásoló anyagi és tárgyi feltételek hiányát sajnos csak segítséggel tudják pótolni. Az ő számukra a közösség támogatásával az anyagi segítségen túl tárgyi segítséget is szeretnénk nyújtani, erről itt lehet többet olvasni.

Jelenleg az ő támogatásukat szolgálja az Önkéntes Programunk is, amely a gyerekek otthon tanulásában és online módon való felzárkóztatatásában keres segítséget. Az Önkéntes Programnál az 50 órás kötelező közösségi szolgálat is eltölthető és igazolható.