Szolgáltatás igénybevételének módja

A leendő támogatott személyt a saját-, vagy hozzátartozójától érkező kérést követően, előre egyeztetett módon, szociális munkás munkatársunk meglátogatja otthonában. A személyes beszélgetés során munkatársunk felméri a kérelmező környezetét, egészségi állapotát, szociális körülményeit, valamint családi és rokoni kapcsolatrendszerét.

Ezt követően a szociális munkás az igénylő kérelmét a Tanácsadó Testület elé terjeszti. A Tanácsadó Testület tagjai maguk is holokauszt túlélők. A név nélkül előterjesztett kérelmekről a Testület a kritérium-rendszer szerint, pártatlanul hozza meg döntését. A döntést előkészítő dokumentáció tartalmazza a jövedelmi, a havi rezsi és gyógyszerköltség kiadásokat, valamint az egészségügyi igazolásokat.

A MAZS Alapítvány szolgáltatásai Magyarország egész területén adhatók. Vidéken megyékre bontva, Budapesten kerületenként és irányítószámok szerint tartja a kapcsolatot egy-egy szociális munkás az adott területen élő támogatott kliensekkel.

A MAZS Alapítvánnyal történő kapcsolatfelvéltel történhet telefonon a (+361) 888 9400 telefonszámon, illetve a mazsa@mazs.hu e-mail címen.