Otthoni szakápolás

Az alábbiak fontos tudnivalókat összefoglalóan a NEAK hivatalos oldaláról és egyéb megjelölt forrásokból idézzük:

Az otthoni szakápolás a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, háziorvosa rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység a kórházi ellátás kiváltása céljából. Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma csökkenthető, illetve a bennfekvés időtartama lerövidíthető. Otthoni szakápolás csak olyan személynek nyújtható, akinek az egészségi állapota másképp fekvőbeteg szakellátást igényelne. Ezt a szolgáltatást akkor lehet az egészségbiztosítás keretében ingyenesen (díjmentesen) igénybe venni, ha azt a háziorvos elrendeli. Az ingyenes igénybevétel szempontjából szintén fontos tudni, hogy a szakápolást csak olyan szolgáltató végezheti, akinek az egészségbiztosítóval szerződése van.

Az állam által finanszírozott szakápoló otthoni szakápolás keretében naponta egy-, de legfeljebb háromórás időtartamban folyhat ellátás. A háziorvos egyszerre legfeljebb 14 darab (azaz 14 napos) vizitet rendelhet, amit ismételt orvosi vizsgálat követ, majd ha szükséges, újabb otthoni szakellátás elrendelése következhet.

12 hónapon belül összesen 56 vizit mértékéig rendelhet el házi ápolást a háziorvos a NEAK jóváhagyásával, ha a beteg állapota szükségessé teszi.

https://egeszsegvonal.gov.hu/ellatorendszer/otthoni-szakapolas.html

Az idősödő társadalom problémája, a tartós ápolás-gondozás iránti növekvő igény komoly kihívások elé állítja a szakembereket és a teljes ellátórendszert. Az egészségügyi és szociális szakterület alapszolgáltatásainak szorosabb összehangolása komplex és egymásra épülő fejlesztéseket igényel annak érdekében, hogy egy jól kialakított, racionalizált betegút és integrált ellátási modell alakuljon ki. Erősíteni kell a családon belüli ápolás és gondozás jelentőségét, integrált feltételrendszereit, az igény- és szükségletalapú ellátást, valamint az ellátási formák igénybevételének lehetőségeit.

http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/az_otthonapolas_helyzeterol_magyarorszagon 

Hazánkban az alapellátás, mint lakóhelyközeli ellátás két nagy ágazatra, az egészségügyi alapellátásra és a szociális alapszolgáltatásra tagozódik, amelyeket a mindennapi gyakorlatban nem lehet élesen különválasztani. Ezen belül a házi segítségnyújtó szolgálatok és az otthoni szakellátások (otthoni szakápolás, otthoni hospice-ellátás) jövőképe az egyik legnagyobb össztársadalmi kihívás. Több kérdőíves felmérés eredménye azt mutatja, hogy a válaszadók 51%-a saját otthonában szeretne meghalni, a kórházat csupán 18%-uk részesíti előnyben. A felmérésben részt vevők 69%-a fontosnak tartja, hogy otthonában kapja meg a szükséges ápolást és gondoskodást még terminális betegség esetén is. Magyarországon az 1970-es évektől induló házi segítségnyújtó szolgálatok, valamint az 1980-as évektől kezdődő otthoni szakápolások bevezetését gazdasági és társadalmi változások tették és teszik a mai napig is szükségessé.

http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/az_otthonapolas_helyzeterol_magyarorszagon 

Az otthoni ápolási szolgáltatásokon belül vannak szociális gondozásra (pl. alapápolás biztosítása, felügyelet), szakirányú terápiás (pl. gyógytorna, fizikoterápia, masszázs, logopédia), szakápolási (pl. infúziós terápia, sebkezelés, sztóma ellátás, szondatáplálás) valamint hospice-palliatív ellátásra irányuló specializációk. Az ápolási kereslet egyre összetettebb, egyre gyakoribbá válik az integrált (kevert típusú) homecare ellátás (szociális ellátás, valamint egészségügyi szakápolási szolgáltatások), amely a legideálisabb irányvonal lehet hazánkban is.http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/az_otthonapolas_helyzeterol_magyarorszagon

A MAZS Alapítvány Holokauszt Túlélőket Támogató Programja így tudja segíteni jelenlegi és jövőbeli klienseinket: Szolgáltatásaink.