Kritériumrendszer

A szolgáltatások adhatóságát a Claims Conference által előírt kritériumrendszer határozza meg az alábbiak szerint:

1945. október 31. előtt született zsidó származású, a II. világháború alatt származása miatt üldöztetést elszenvedett és jelenleg Magyarországon élő holokauszt túlélő jogosult a Claims Conference által finanszírozott szolgáltatásokra. A támogatás minden esetben valamilyen szolgáltatás, nem pedig készpénz.

A jogosultság felülvizsgálatánál figyelembe kell vennünk az igénylő jövedelmi viszonyait, egészségi állapotát, lakás és életkörülményeit, a magárautaltságot – vagyis hogy egyedül él-e a kérelmező vagy családtaggal, van-e bármilyen segítsége, és minden egyéb, a kérelmező életét alapvetően befolyásoló tényezőt.

A fentiek mellett figyelembe vesszük a rezsi-, illetve a gyógyszerköltségeket is. A rezsiköltség esetében a beszámítható költségek közé sorolható a közös költség, a villany-, a gáz-, a víz-, a csatorna-, a fűtés- és a melegvíz költsége.

A támogatás megítélésénél szintén meghatározó a kérelmező mozgásképességének mértéke, vagyis hogy teljességében vagy részben önellátó-e az illető, lakáshoz, vagy ágyhoz kötött-e, illetve van-e bármilyen jellegű fogyatékossága. Figyelembe vesszük az olyan esetlegesen fennálló érzékszervi képességcsökkenést is, mint pl. a látás-, hallássérültséget is.

Tekintettel arra, hogy minden holokauszt túlélő esete egyedi, a támogatás mértéke is differenciált. Ez azt jelenti, hogy minél rosszabb az igénylő állapota és helyzete, annál magasabb mértékű támogatásban tudjuk részesíteni.