Idősgondozás az érintett szempontjából

A gondoskodásra szoruló emberek (gyerekek, betegek, idősek), a társadalom egyre növekvő részét teszik ki, eközben a gondoskodás válsága egyre mélyül. Ezek azok a kulcsmondatok, amelyeket az idősgondozás témakörében mostanában egyre többet lehet hallani. 

A mostani becslések szerint 2040-re Európa lakossága mindössze 10 millió emberrel lesz több, mint jelenleg. Azonban 21 millióval kevesebben lesznek 15-64 év között, míg 30 millióval többen 50 év felett. Jelenleg 113.000 fős a száz éven felüliek száma, ez várhatóan eléri majd a 350.000 főt. Ezzel párhuzamosan a most, egy idős ellátottra jutó három kereső felnőtt aránya, kettőre csökken majd.

Sokan gondolják azt Magyarországon, de máshol is, hogy az embereknek az a legjobb, ha az eredeti otthonaikban lehetnek öreg korukban. Ez számít jelenleg a legideálisabb megoldásnak. 

Bár a gondozott fogalmát könnyebb körül határolni, mint az informális gondozóét, a kutatásokban jelentős eltérések vannak az életkori határ meghatározásában, ami összefügg a kutatás céljaival, a tartós gondozási szükséglet eltérő meghatározásaival, valamint az idős fogalma körül kialakult szakmai vitákkal. 

Ha egy ember aktív életet él és élvezi a tevékenységeit, akkor komoly kihívást jelenthet számára, amikor élettere beszűkül és ellátásra szorul.

A családok nagyon ritkán gondolkoznak előre, vagy készülnek tudatosan a saját maguk, vagy rokonaik idősgondozására, így amikor beüt egy hirtelen betegség, sem erőforrásuk, sem tervük nincs a helyzet megoldására. A krízisben pedig sokkal nehezebb a leghatékonyabb megoldásokat megtalálni, a családok kiszolgáltatottá válnak egyik pillanatról a másikra. Érdemes ezért már jó előre ezekről a jövőbeli feladatokról és nehézségekről gondolkozni. 

A szakszerű otthoni ellátásnak számos tárgyi eszköz feltétele van. Ilyenek például: konyhai eszközök, ha pépeset kell ennie a rokonnak, akkor megfelelő mixer, éles kések, edények, hűtő, mélyhűtő, kéztörlők, törölközők (kicsi és nagy is), tisztító szerek, ágyneműk. A fürdőszoba egy kritikus pont, hogy ott elférnek-e ketten, be tud-e lépni a kádba a rokon, vagy ha már nem, akkor mi az alternatív módja a mosdatásának. Legyen működő mosógép, hely a teregetéshez.
Szükség lehet emelőgépre, szobai WC-re, járókeretre, speciális székre, stb. is. Illetve gumikesztyűre, pelenkákra, törlőkendőre.

A magyar viszonyok között nem lehet eléggé hangsúlyozni a jó, bizalmi kapcsolat kialakításának fontosságát az odaérkező gondozókkal. Korrekt, támogató és kölcsönösen odafigyelő viszonyban jól lehet együttműködni a gondozókkal.

A jelenleg is ismert idősek számára elérhető ellátórendszer a rendszerváltást követő
időszakban formálódott. Elsősorban a hatályos 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban szociális törvény) rendelkezik a különböző szociális
szolgáltatásokról. A szociális ellátórendszer a szociális szolgáltatásokat az alapszolgáltatások és a szakosított ellátások két csoportjába sorolja. Az idősek nappali ellátása (közismertebb nevén: idősek klubja) az alapszolgáltatások fontos pillérét képezi. Az alapszolgáltatások együttes célja összefoglalóan, hogy az ellátott számára a szolgáltatást saját otthonában nyújtsa, az ellátás igénybevételéhez az ellátottnak ne kelljen otthonából hosszú távú elhelyezést nyújtó
intézménybe költöznie. Az idősek nappali ellátásának elsődleges célja a törvény értelmében a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális/mentális támogatásra szoruló felnőtt személyek segítése (szociális törvény 65/f. §). Az ellátás biztosítása jelenleg a 3000 fő állandó lakosnál nagyobb településeken kötelezően biztosítandó önkormányzati feladat (szociális törvény 86. § b).

A MAZS Alapítvány Holokauszt Túlélőket Támogató Programja így tudja segíteni jelenlegi és jövőbeli klienseinket: Szolgáltatásaink.