Hírlevél
Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7 Adhat feadd3e8cd42aed06522912697db8ed274c0e367b59bb1c10462c282f4089858

Bálint Ház         Holokauszt Túlélők programja        Judafest        jaffe.png         narancsliget.png

 

Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7
Hírlevél

A  MAZS Alapítvány Holokauszt Túlélőket Támogató Programja otthoni szolgáltatásokat nyújt a zsidó származású holokauszt túlélőknek, ezzel lehetővé téve, hogy a saját otthonaikban kellő méltósággal éljék életüket. A MAZS Alapítvány Holokauszt Túlélőket Támogató Programja rendkívüli segély céljából, a Claims Conference "Nácizmus Által Üldözött Túlélő Embereket Segélyező Programjából" kapja a finanszírozást az Amerikai Egyesült Államok kerületi bíróságának döntése szerint a Holokauszt Túlélők Szövetségének svájci bankokkal szembeni perének ítélete alapján. Az Alapítvány tevékenységét szigorú keretek közé szabja legfontosabb forrásunk, a Claims Conference, és a keretek betartását ellenőrzi. A Claims Conference által előírt kritérium rendszer alapján a támogatások nem egyéni, hanem közösségi kárpótlás címén érkeznek; tehát nem alanyi jogon járó juttatásokat, hanem a rászorultság elvét követve szociális szolgáltatásokat nyújthatunk klienseinknek. A támogatás minden esetben valamilyen szolgáltatás, nem pedig készpénz.

A MAZS Alapítvány Holokauszt Túlélőket Támogató Programja által biztosított szolgáltatásokat két nagy csoportra lehet osztani; a támogatottak jövedelmétől függő és a támogatottak jövedelmétől független szolgáltatások csoportjaira.

A MAZS Alapítvány az otthoni szakápolás területén összesen 11 partnerrel dolgozik, akik a szolgáltatáshoz szükséges ápolónőket és a gyógytornászokat biztosítják.Házi gondozásban összesen 23 parter foglalkozik a támogatottak igényeinek kielégítésével, a szolgáltatásaink közé tartozó takarítást pedig összesen 12 szerződött partnerrel végeztetjük el. 

A szolgáltatások igénylésének menete

A jövőbeni támogatott, vagy hozzátartozója jelzését követően a szociális munkás látogatást tesz a kliens otthonában. A személyes beszélgetés során információt kap környezetéről, egészségi állapotáról, szociális körülményeiről, valamint családi és rokoni kapcsolatrendszeréről. Ezt követően a szociális munkás az igénylő jövedelmi, havi rezsi és gyógyszerköltség kiadásai valamint egészségügyi igazolásai alapján, illetve figyelembe véve az Alapítvány által adható szolgáltatásokat, a kliens kérelmét a Tanácsadó Testület - tagjai maguk is holokauszt túlélők - elé terjeszti. A beadott, név nélküli igényekről a Testület pártatlanul hozza meg döntését.

Az adható szolgáltatások lefedik egész Magyarország területét. Vidéken megyékre bontva, Budapesten kerületenként és irányítószámok szerint tartja a kapcsolatot egy-egy szociális munkás az adott területen élő támogatottakkal.

Önkéntesség, szocializációs programok, klubok

A jóléti szolgáltatások a napi tevékenységeket segítik, megoldást nyújtván a legégetőbb problémákra. De hogy lehet túlélni egyik napot a másik után, egyedül, család nélkül? Hogy lehet szembesülni a következő magányos nappal, ágyhoz kötötten? Hisszük, hogy egy baráti mosoly, valaki, aki felhív, rendszeresen meglátogat, vagy bármely személyes gondoskodás és odafigyelés csodálatos hatást válthat ki. A Holokauszt Túlélők programjának klubjai ezt az igényt elégítik ki.

A Holokauszt Túlélők Programja munkájának minden területét közel száz önkéntes segíti. Munkájuk megbecsülésében az összetartozás, a szeretet és a szolidaritás számít, amelyek ezer szállal erősítik a közösséget. A MAZS Alapítvány számára az önkéntesek nem csupán ingyen dolgozó emberek, hanem olyan különleges munkatársaink, akik idejüket, energiájukat, tudásukat és lelkesedésüket áldozzák az Alapítványért.

Kritérium rendszer

A Claims Conference által előírt kritériumrendszer az alábbi fő elemeket tartalmazza:
1945. október 30. előtt született zsidó származású, a II. Világháború alatt származása miatt üldöztetést elszenvedett és jelenleg Magyarországon élő holokauszt túlélő jogosult a Claims Conference által finanszírozott szolgáltatásokra.

A rendelkezésünkre bocsátott forrásokból a Claims Conference által jóváhagyott kritériumrendszer szerint csak a legrászorultabbakat tudjuk támogatni. A támogatás minden esetben valamilyen szolgáltatás, nem pedig készpénz.

A jogosultság felülvizsgálatánál figyelembe vesszük az igénylő jövedelmét. Jövedelemhatár: egyedül élő esetén 88.000 Forint és minden további egy háztartásban élő fő esetén plusz 44.000 Forint, például két fő esetén, 132.000 Forint. A jövedelemhatár túllépése nem kizáró ok, mert figyelembe veszünk más tényezőket is; mint az egészségi állapotot és a szociális helyzetet, illetve azt is, hogy egyedül él-e, vagy családtaggal.

A jövedelem arányában meghatározó a rezsi-, illetve gyógyszerköltség is.

A rezsiköltség figyelembe vett részei: közös költség, villany, gáz, víz-csatorna, fűtés, melegvíz.

Szintén meghatározó a mozgásképesség mértéke, vagyis, hogy a kliens részben önellátó, lakáshoz, vagy ágyhoz kötött-e és az esetlegesen fennálló fogyatékosság; látás-, hallássérültség is.

Tekintettel arra, hogy minden holokauszt túlélő esete egyedi, így a támogatás mértéke is differenciált. Ez azt jelenti, hogy minél rosszabb az igénylő állapota és helyzete annál magasabb mértékű támogatásban részesülhet.

Támogatottak jövedelmétől függő szolgáltatások

A támogatottak jövedelmétől függő szolgáltatásokat, kizárólag nagyon rossz körülmények között élő, rendkívül alacsony jövedelemmel rendelkező társaink kapják, akik segítség nélkül nem tudnák az élethez szükséges legalapvetőbb javakat sem biztosítani saját maguk számára. Forrásainkat tehát az adományozó előírására és szakmai hitünknek és tudásunknak megfelelően is elsősorban ezen rászoruló emberek támogatására fordítjuk. Ezek a szolgáltatások nem alanyi jogon járnak, hanem rászorultság alapján adhatóak!

Az alábbi szolgáltatások adhatósága jövedelemfüggő;

Gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás, rezsitámogatás, élelmiszersegély, betegszállítás, életvédelmi távfelügyelet, „Body Guard”, kisebb lakásjavítások, pszichológiai támogatás.

Támogatottak jövedelmétől nem függő szolgáltatások

A jövedelemtől nem függő szolgáltatásokban, azon társaink is részesülhetnek, akik rendezettebb anyagi körülmények között élnek. Azonban, a jövedelemtől nem függő szolgáltatások esetében sem azonnali és automatikus a segítségnyújtás. A szolgáltatás megkezdését minden esetben megelőzi egy részletes beszélgetés a szociális munkással, melynek során pontosan körvonalazódik, hogy milyen segítségre és heti hány órában van szükség.

Az alábbi szolgáltatások adhatósága nem jövedelemfüggő;

Otthoni szakápolás, házi gondozás, takarítás, szocializáció.

Önkéntes

Az önkéntesek az alábbi fő területeken tevékenykednek:

Telefonos ügyelet, - Telefonközpontosként az önkéntes továbbítja a bejövő hívásokat, a megfelelő munkatársaknak. Üzenetek felvétele, továbbítása.

Adminisztratív munka, - A MAZS Alapítvány kliensekkel történő szinte teljes levelezésének borítékolása, címkézése. Iratok rendezése.

Klubok, - Önkéntesek működtetnek különféle témákra fókuszáló klubokat. Témakörök:

  • Az Életért klub - egészségmegőrzés,
  • Generációk Találkozása klub - első, második és harmadik generációk találkozása, közös programok
  • Támogató Csoport Bizalom klubja - rákból gyógyult, vagy a betegségben szenvedők klubja,
  • Eötvös klub - kulturális rendezvényeket látogatók és maguknak szervezők klubja,
  • Salom klub – azoknak, akik társaságra és színvonalas időtöltésre vágynak, Egyes klubok átlagos létszáma 20 fő.

Szarvas Szenior tábor, - A szarvasi üdülőközpont pihenést, szórakozást és remek kóser konyhát biztosít az ott nyaralóknak. 2012 óta minden nyáron több turnusban élvezik az itt nyaralók a változatos programokat és a közösségben eltöltött napokat.

Önkéntesek egyéni látogatásai, - Önkéntesek rendszeresen látogatnak közel 50 ágyhoz kötött klienst otthonaikban, kórházakban és az Alma utcai otthonban.

Kapcsolat program, - Önkéntesek rendszeresen telefonon hívnak több mint 50 lakáshoz, ágyhoz kötött klienst, baráti beszélgetés céljából. Ebben a programban 14 önkéntes dolgozik rendszeresen.

Kávéházi program, - Önkéntesek által működtetett, holokauszt túlélőknek szervezett havi rendszeres kávéházi beszélgetések. A Kávéházi program 6 csoporttal működik, csoportonként 20 fővel. Minden csoportnak más-más önkéntes a vezetője, aki megszervezi és vezeti a havi találkozókat.