Hírlevél
Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7 Adhat feadd3e8cd42aed06522912697db8ed274c0e367b59bb1c10462c282f4089858

Bálint Ház         Holokauszt Túlélők programja        Judafest        jaffe.png         narancsliget.png

 

Mazs 573717c3af6cd828be86f09c10f514b44ca05e95eb7ae7217271e908274317f7
Hírlevél

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT

A MAZS Alapítvány (Székhely: 1075 Budapest, Síp u. 12. adószáma: 19664651-2-42, továbbiakban: Alapítvány) a programjaival összefüggő hírlevél rendszert üzemeltet. A hírlevelet az Alapítvány azokra az e-mail címekre küldi meg meghatározott időközönként, amely e-mailcímek szerepelnek a hírlevélhez kapcsolódó adatbázisban. Az adatbázisba e-mail cím csak az érintett hozzájárulásával kerülhet be, így ennek érdekében a hírlevélre feliratkozó érintett az alábbi hozzájáruló nyilatkozat aláírásával hozzájárul adatainak lent megjelölt célú kezeléséhez. Az Alapítvány minden esetben részletesen tájékoztatja az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatos, minden releváns tényről, így a tájékoztató tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §- ában, és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: GDPR) 13. cikkében foglalt tartalmi elemeket. A hírlevél küldés célja az Alapítvány programjainak hirdetése. A hírlevélről az érintett e-mail cím használója bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat.

Az adatkezelés célja: marketing-kommunikációs csatornán való kommunikálás hírlevélküldéssel az arra feliratkozó e-mail címekre

A kezelt adatok köre: táblázatban megjelöltek

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. 1 § a.) és az Info tv. 5 § (1) a) szerinti hozzájárulás

Az adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

Az adattárolás módja: elektronikus

Jelen adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó bővebb tájékoztatást az adattovábbításról vagy adatfeldolgozókról, illetve az érintett jogorvoslati jogairól az Alapítvány Adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.

A jelen nyilatkozatot elolvastam és önkéntesen és egyértelműen hozzájárulok a fent megadott adataim (Név, E-mail cím) megjelölt célú kezeléséhez, és ahhoz, hogy részemre az Alapítvány a fent megjelölt tartalommal hírlevelet küldjön.