„Együtt” a másodgeneráció megsegítésére

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) a holokauszt túlélők második generációja szociális, egészségügyi és mentális támogatására kiírt pályázatán az „EGYÜTT”, a MAZSIHISZ és a MAZS Alapítvány közös programja 76,3 millió forintot nyert. A pályázati kiírás alapján a programban Magyarországon élő, magyar állampolgárságú másodgenerációs holokauszt túlélők kérhetnek segítséget; vagyis mindazok, akik 1945. október 30. után születtek, és legalább az egyik szülőjük a 2. világháború alatt zsidó származása miatt üldöztetést szenvedett el.

A 2019 decemberében kezdődött programban lehetőség volt 2020. feburár 27-ig személyes regisztrációval a következő támogatási formákra pályázni:

Szociális támogatás, szociális tanácsadás és segítség az ügyintézésben
Élelmiszer csomag (szociális étkeztetés támogatása)
Rezsi támogatás (lakhatási támogatás)

Mentális segítség
Egyéni tanácsadás (pszichológiai, és mentálhigiénés segítségnyújtás támogatása)
Egyéni és csoportos család- és párterápia (egyéni terápia, családterápia, pszichoterápiás szolgáltatás támogatása)
Életvezetési tanácsadás személyes vagy táv formában  (önmegerősítés és mentális segítségnyújtás)

Egészségügyi támogatás
Általános gyógyászati segédeszközök ingyenes bérlése illetve támogatás a megvételhez (test távoli gyógyászati segédeszköz támogatása)
Személyre szabott gyógyászati segédeszközök megvásárlásához támogatás (testközeli gyógyászati segédeszköz támogatása)
Fizioterápia, gyógytorna: csoportos gyógytorna csontritkulásra és gerincbántalmakra 
Pénzügyi támogatás és tanácsadás sürgős diagnosztikai vizsgálatok esetén (egészségügyi célú krízistámogatás)
Kórházi ápolás utáni lábadozás támogatása (egészségügyi célú krízistámogatás)
Egészségnapok: Budapesten és vidéken állapotfelmérő beszélgetés, szűrővizsgálatok, diéta tanácsadás, meleg ebéd (TB-n kívüli szűrővizsgálatokhoz való hozzájutás támogatása)

A második generációlétszáma pontosan nem ismert, de becslések szerint elérheti a 30 000 lelket. Közülük sokan nehezen, betegségekkel küzdve élnek, helyzetük gyakran szüleik üldöztetésének következménye. Támogatásuk régóta szükségessé vált feladat.

Ez a program a rendelkezésre álló összeget maradék nélkül a másodgenerációra fordítja.  Közvetlen anyagi segítséget azonban nem tudunk nyújtani, hanem a rászorultság mértékét figyelembe véve szolgáltatásokkal segítjük a nehéz körülmények közt élőket. A rászorultság mértékének megítélésekor a jelentkezők háztartásának anyagi helyzetén túl figyelembe vesszük társas kapcsolataikat, egészségügyi és lelki állapotukat is, hogy körültekintően mérlegelni tudjuk: hol van a legnagyobb szükség a segítségre.

Az EGYÜTT program keretében az eredeti kiírás szerint a következő támogatások voltak igényelhetőek:

Egy támogatási csomagból csak egy szolgáltatást válasszon! (Szociális tanácsadást és segítséget az ügyintézésben minden támogatottnak biztosítunk. Az egészségnapokon minden támogatottunk részt vehet.)

Szociális támogatás, szociális tanácsadás és segítség az ügyintézésben
Élelmiszer csomag (szociális étkeztetés támogatása)
Rezsi támogatás (lakhatási támogatás)

Mentális segítség
Egyéni tanácsadás (pszichológiai, és mentálhigiénés segítségnyújtás támogatása)
Egyéni és csoportos család- és párterápia (egyéni terápia, családterápia, pszichoterápiás szolgáltatás támogatása)
Életvezetési tanácsadás személyes vagy táv (internet) formában  (önmegerősítés és mentális segítségnyújtás)

Egészségügyi támogatás
Általános gyógyászati segédeszközök (pl. vérnyomásmérő, kerekes szék, stb.): ingyenes bérlés illetve támogatás a megvételhez (test távoli gyógyászati segédeszköz támogatása)
Személyre szabott gyógyászati segédeszközök: (pl. szemüveg, hallókészülék, stb.): támogatás a megvételhez (testközeli gyógyászati segédeszköz támogatása)
Fizioterápia, gyógytorna: csoportos gyógytorna csontritkulásra és gerincbántalmakra (gyógytorna igénybevételéhez támogatás)
Krízishelyzetben: Pénzügyi támogatás és tanácsadás sürgős diagnosztikai vizsgálatok esetén (egészségügyi célú krízistámogatás)
Krízishelyzetben: Kórházi ápolás utáni lábadozás támogatása (egészségügyi célú krízistámogatás)
Egészségnapok: Budapesten és vidéken állapotfelmérő beszélgetés, szűrővizsgálatok, diéta tanácsadás, meleg ebéd (TB-n kívüli szűrővizsgálatokhoz való hozzájutás támogatása)

***

LEGFRISSEBB:

A márciustól fennálló járványveszély miatt a konzorciumi partnerek a támogatottak biztonsága miatt úgy döntöttek, hogy a személyes érintkezéssel járó támogatások közül többet elhagynak, illetve átalakítanak. A programelemek végül a következőképpen valósulnak meg:

Szociális csomag: Rezsi hozzájárulás – egyszeri 120 000 Ft. pénztámogatás. Megvalósítja a MAZSIHISZ, a támogatásokat folyamatosan utalja el, illetve postázza. Eddig 328 pályázó kapta meg a jóváhagyó értesítést.

Hozzájárulás egészségügyi segédeszköz vásárláshoz: Ezt a támogatási formát partnerek közül a a MAZSIHISZ valósítja meg. Legfeljebb 45 000 Ft-tal járul hozzá általános vagy személyre szabott egészségügyi segédeszközök vásárlásához. A támogatást a számla/számlák beküldése után utalja el, illetve postázza a szervezet. A számlaelfogadás feltétele: a támogatott nevére szóljon, és 2020. január 6 – október 15 közötti időpontban legyen kiállítva.

Segítségnyújtás egészségügyi krízis helyzetben: hozzájárulás sürgős diagnosztikai eljárások költségéhez. Azok a jelentkezők, akiknek a kérelmét a Jóváhagyó Testület elfogadta, a MAZSIHISZ levelére válaszolva bejelenthetik, ha bekövetkezik a krízis helyzet. A vizsgálati költségekhez való hozzájárulást a program elemet kivitelező MAZSIHISZ számla ellenében utalja, illetve küldi. A számlaelfogadás feltétele: a támogatott nevére szóljon, és 2020. január 6 – október 15 közötti időpontban legyen kiállítva.

Ez a két utóbbi támogatási forma ez év október 15-ig folyamatosan zajlik. Eddig 451 pályázó kapta meg a jóváhagyó értesítést, és a támogatások kivitelezéséhez szükséges információk bekérését. A szükséges dokumentumok megérkezése után banki átutalással vagy postán kapják meg az ügyfelek a támogatást.

Az élelmiszer csomag támogatást elnyert 24 pályázónak július folyamán 45 ezer forint értékben feltöltött Multipay plasztik kártyát postázott ki a MAZS Alapítvány a felhasználásukra vonatkozó információ kíséretében. A kártyákon szereplő egyenleget a kibocsátó oldalán ellenőrizni lehet. 

mentális egészség támogatásának módja a COVID járvány következményei miatt megváltozott személyes találkozásról on-line/ táv-formára. A programot vezető szervezetek jónak látták, hogy a személyes találkozásokat igénylő támogatási formákat felcseréljék olyan megoldásokkal, amivel elkerülni illetve minimalizálni lehet a járvány tovább-terjesztésének lehetőségét. Június hónapban a MAZS Alapítvány emailben felvette a kapcsolatot azokkal a pályázókkal, akik ezt a támogatási formát kérték, és értesítette őket a változásról, illetve megkérte a jelentkezőket az igényük megerősítésére. A válaszokat egy online kérdőív segítségével feldolgoztuk. Az erre a formára pályázóknak kb. fele, 72 fő küldött pozitív visszajelzést az on-line konzultációkkal kapcsolatosan. Augusztus végéig mindegyikükkel felveszi a kapcsolatot az a 6 tagú szakmai csapat, akik a mentálhigiénés segítő munkát végzik, és egyénileg megkezdik velük a segítő munkát.

Az EGYÜTT Program keretein belül az év elején lehetett gyógytorna támogatást és kórházi kezelés utáni otthoni lábadozás támogatását (krízishelyzetben) is igényelni. Ezeket a támogatásokat azonban a COVID járvány miatt sajnos fel kellett cserélni egy másik helyettesítő támogatási formával, a gyógyszertámogatással. A programelemet kivitelező MAZS Alapítvány munkatársai azon dolgoznak, hogy a legszükségesebb esetekben mérlegeni tudják az egyéni igényeket mindkettő eredetileg meghirdetett támogatási formával kapcsolatosan. A támogatási formával kapcsolatos kiértesítések folyamatban vannak. 

Az EGYÜTT Program által eredetileg tervezett egészségnapok a járványveszély miatt nem lesznek az idén megszervezve. Az egészségnapok költségeit a programot kivitelező szervezetek átcsoportosították a többi, biztonságosabban megvalósítható programelemre, így jelentősen megemelkedik a rezsitámogatásban és a gyógyászati segédeszköz támogatásban részesülők száma.  

A konzorciumi partnerek célja, hogy minden rászoruló jelentkező kapjon valamilyen támogatást. Igyekeznek körültekintően elosztani a rendelkezésünkre álló összeget, és őszintén remélik, hogy az „EGYÜTT” program támogatásai érezhetően könnyítettek a közösség nehéz helyzetben lévő másodgenerációs tagjainak helyzetén. Törekszenek rá, hogy programnak legyen folytatása, hiszen a másodgeneráció nagyobb létbiztonságának feltétele a folyamatos szociális, mentális és egészségügyi támogatás.

A programot bonyolító partner szervezetek az EGYÜTT Program alakulásáról annak folyamatában szolgáltatnak információt.

Az „EGYÜTT” Programmal kapcsolatos korábbi híreink: