Jom Hashoa – egy valaki a hatmillióból

A holokauszt áldozataira emlékeztek a MAZS Alapítvány munkatársai a mai napon a Cipők a Dunaparton emlékmű mellett. A megemlékezésen Taly Shaul, a MAZS igazgatónője beszélt a Sárga Gyertyák mozgalomról, és főhajtással adózott az áldozatok mellett a háború és a holokauszt  hőseinek is.

A MAZS Alapítvány munkatársai a Yellow Candles sárga gyertyáit meggyújtva olvasták fel a hatmillió áldozat közül egy-egynek a nevét, életkorát, születésük és haláluk helyszínével együtt, majd a cipőkhöz helyezték az emlékezés kis mécseseit.

Kardos Péter főrabbi imát mondott és felolvasta Bacher Iván Kalmopyrin című írását, amely Richter Gedeonra emlékezik, akit 1944-ben ugyanitt lőttek a nyilasok a mélyen hallgató és hömpölygő Dunába.