DE ADDIG MI LESZ? – KONFERENCIA A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG JÖVŐJÉRŐL

Kétnapos konferenciát szervezenek a magyarországi zsidó civil szervezetek.

A ZSKF kétnapos konferenciájának célja egy olyan fórum megteremtése, ahol zsidó civilek és egyházi szervezetek szakmai elvárások mentén tudnak egymással átfogó beszélgetést folytatni a közösség jövőképéről.

Kohn: Halotta Grün? Mi lesz itt, mi lesz itt?

Grün: Mi lesz, mi lesz, de addig mi lesz?

A nyilvánosság számára nyitott munkakonferenciát rendez De addig mi lesz? címmel június 26-án és 27-én a Zsidó Közösségi Fórum Szövetség (ZSKF) a Fővárosi Levéltárban. Az esemény célja, hogy egy olyan fórumot teremtsen a magyar zsidó civil és/vagy egyházi szervezetek számára, ahol szakmai elvárások mentén tudnak egymással átfogó beszélgetést folytatni a közösség jövőképéről.

Az ilyen fórumok a közösség széttagoltsága miatt hiányoznak a mindennapi működésből, pedig a magyarországi zsidóság jövőjének alakításában elengedhetetlen azon civil és egyházi erőforrások együttműködése, akik az élet meghatározó területein már hasznos tapasztalattal, erőforrásokkal, elkötelezettséggel és szándékkal bírnak.

A 22 zsidó civil szervezetet magában foglaló ZSKF tagsága a tervezett konferenciától rövid távon azt várja, hogy létrejöjjön a találkozó, amelynek a közös témái mentén dolgozó szervezetek munkacsoportjai között középtávon megkezdődne és fennmaradna egy aktív és előremutató munkakapcsolat.

Mindez hosszú távon a magyarországi zsidó közösség kulturális és szociális hálójának megerősödését szolgálja, és a rendelkezésre álló erőforrásokkal való jó gazdálkodást segíti. Az ide meghívott szervezetek képviselőikkel, azokat a problémákat kezdik közösen megbeszélni, amelyek előreláthatóan a következő 10 évben meghatározóak lesznek – felvázolják a helyzetet, felvetik a problémákat, jó gyakorlatokat mutatnak be és együttműködést kezdeményeznek a közös ügyekben.

Időpont: 2024. június 26-27.

Helyszín: Budapest Főváros Levéltára (13. ker. Teve utca 3-5.)

A konferencia a nagyközönség számára nyitott lesz. A szociális támogatásokról szóló beszélgetésre június 27-én kerül sor, a panelbeszélgetést a MAZS Alapítvány vezeti.

További részletek hamarosan.