Boldog új évet kívánunk!

„Más ez az ünnep, ez a józan újév. Jó, hogy nem égető, nem perzselő, inkább esős illatú, mint az erdő, mézeskenyér-csorgatós, édes kalácsos, készülődősen megújító.

Száz felriasztó, szembesítő sóvárfúvást hallgattam a mi zsinagógánkban. A panaszost, a szaggatottat, az elnyújtott kürtzengéseket és hangzatok ismert rendjeit. Vakító fehér színbe öltöztem, ahogy szokásaink előírják, így kértem az Örökkévalót, mivel megszegtem tiltó parancsolatait, majd a folyóhoz mentem, és leporoltam, vízre dobtam magamról a múlt bűneit.

Három fénylő csillag felbukkanását vártam meg ünnepestig, s ezen eltelt huszonnégy órányi idő alatt valamennyi bűnömet számba vettem, elgondolkodtam tetteim és szavaim felett, azokért bocsánatot kértem, és magam is őszintén megengesztelődtem mások iránt, s haragot nem tápláltam többé.

Végezetül azon jókívánsággal köszöntöttem szeretteimet, a többi zsidót, miszerint Isten írja be neveinket az élet terjedelmes könyvébe, azon emberek sorába, akiknek szerencsés, boldog s jó esztendejük ígérkezik majd.

„Jó évre írassál be és pecsételtessél meg!”” Corelli Gréta írása a Dohány utcai zsinagóga könyvből