Ünnepre hangolva: Cádik

Rosh Hashana, az új év kezdete fontos mérföldkő minden zsidó ember számára. Ilyenkor megállunk egy pillanatra és elgondolkozunk az elmúlt év eseményein. Ilyenkor fogadalmat is teszünk arra vonatkozóan, hogy az elkövetkező évben mit teszünk másképp azért, hogy jobb emberré váljunk. És megfogadjuk azt is, hogy a Tóra parancsolatait még szigorúbban megtartjuk.

Bizonyára ezek a gondolatok vezérelték Gábort is, a MAZS Alapítvány Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálatának adományozóját akkor, amikor a zsidó újév kapcsán ismételten úgy döntött, hogy nagy összegű pénzbeli segítséget nyújt három rászoruló család megsegítésére. 

Beszélgetésünk során Gábor elmondta, hogy külön fontosnak tartja, hogy a megsegítést teljesen önzetlenül, anoním módon tegye, így kérésének megfelelően nem említjük a teljes nevét.

Gábornak az adományozás a tórai parancsolatok közül az egyik legfontosabb betartását jelenti, „mely egyszerre jelentős az emberek egymás közötti viszonyában és az adakozó Istenhez való viszonyát is tükrözi.

Kérdésünkre elmondta, hogy legtöbbször egy ünnephez kapcsolódóan adakozik, hiszen ilyenkor az embernek könnyebb a napi hajszából kiszállni és elgondolkodni azon, hogy mi a fontos. A MAZS Alapítvány Jaffe Zsidó Családsegítőjének szervezett korábbi adománygyűjtésről az ismerősei révévén szerzett tudomást. A MAZS adományozási kapcsolat-tartójának, Lőwy Juditnak is fontos szerepe volt abban is, hogy Gábor meggyőződjön arról, hogy az adománya jó célt szolgál, és olyan emberekhez jut el, akik valóban rászorulnak a közösség segítségére. Elmondta nekünk azt is, hogy a rászoruló gyermekek támogatása számára különösen fontos ügy. Más szervezeteket is támogat, és szívesen segít olyanoknak, akik gyereknek nyújtanak valós segítséget.

Héberül az adomány CEDÁKÁ, ami a „cedek” szóból ered, melynek jelentése igazság, igazságosság. Ez az érték fontos szerepet tölt be a zsidó vallásban. A CEDÁKÁ mélyebb értelemben a két szó közötti kapcsolatra is utal, hiszen az adomány adásával, a rászorulók megsegítésével a mi egyéni szintünkön igazságot szolgáltathatunk a világban.

Létezik egy másik héber kifejezés is, ami szintén a „cedek” szóból ered. Ez a CÁDIK, vagyis az igaz ember, aki hitével, viselkedésével, odaadásával és önzetlenségével segíti embertársait.

Mindkét kifejezésről tudunk Gáborra asszociálni – akinek köszönjük minden eddigi segítségét a támogatott családok nevében!