Beszélgetés a hivatásunkról: Jaffe Zsidó Családsegítő

Köszönjük a Szombat Zsidó Politikai és Kulturális Folyóiratnak, hogy 2022. decemberi, a családokról szóló számukban írtak a MAZS Alapítvány Jaffe Családsegítőjéről!

Keressenek minket, hogy segíthessünk!

Mit lehet tudni a Jaffe Családsegítő Szolgálat történetéről, amely egy nagylelkű adományozóról kapta a nevét?

A Jaffe Zsidó Családsegítő 15 évvel ezelőtt jött létre, amikor a JDC-MAZS felismerte, hogy a közösség fejlődése érdekében mennyire fontos a rászoruló családok támogatása is.

A gyermekek és családjaik nehézségei egészen 2004-ig nem szerepeltek a közép-kelet-európai zsidó közösségek kiemelt szociális problémáinak térképén – a fő fókusz a holokauszt túlélők kárpótlásának biztosítása volt. Ekkor kezdett a JDC egy olyan felmérésen dolgozni a régiónkban, amely a szükségleteket hivatott felmérni. Magyországon a MAZS megbízásából Kovács András egy átfogó, tudományos igényű szociológiai kutatást készített, amelyre alapozva pályázatot írtunk a JDC-hez, hogy felépíthessük ezt a programot. Ez 2006-ban történt, és a kutatás az akkori problémák térképét rajzolta meg.

Ugyanebben az évben, az észak-amerikai Tiderwater közösségből Magyarországra látogatott Karen Jaffe, akit szintén nagyon foglalkoztatott ez a kérdés, és elkötelezett képviselője lett ennek az ügynek.

 A rákövetkező évben a MAZS a JDC támogatásával megalapította a Családsegítő Szolgálatot, amit Karen Jaffe-ről, legnagyobb támogatónkról neveztünk el.

A közép-kelet európai régióban ez volt az első ilyen családsegítő, de ennek példájára azóta más országokban is alapítottak zsidó családsegítő szolgálatot (pl. Romániában, Bulgáriában). Ez a családtámogatási modell egyébként nagyon népszerű az USA-ban és a nyugat-európai országokban is.

A Családsegítő Szolgálat (mint program) küldetését, filozófiáját milyen (hagyományos zsidó) értékek határozzák meg?

A Jaffe fő célja, hogy holisztikus módon, közösségi alapú támogatással segítse a gyermekeket nevelő zsidó családokat.

A munkánkat valóban az alapvető zsidó értékek határozzák meg, ilyenek a minden ember eredendő méltóságának tisztelete, és az egymásról való gondoskodás, mely az egész közösséget erősíti. Törekszünk arra is, hogy jobb hellyé tegyük a világunkat a jelenlegi és a jövő nemzedékek számára. Az idős vagy beteg rászorulókon való segítés kötelessége is a zsidó közösség meghatározó értéke, illetve a jótétemény etikai kötelezettsége is, ami a zsidó közösségben gyakorlatilag elvárás.

Civil szervezetként fontos a munkánkban a transzparencia és az elszámoltathatóság, a jó gazdálkodás.

Így a MAZS és a Jaffe küldetéséből mind visszaköszönnek a sever panim yafot (kedvesség, odaadás) és a kavod (tisztelet), a chesed (könyörületesség), a tzedek (igazságosság), a tikkun olam (a világ jobbá tétele), a micve (jócselekedet), az achrayut (felelősség), a kehillah (közösség), és az emunah (hit) kifejezések.

Hány rászoruló, gyermeket nevelő zsidó családról gondoskodnak? Ez hány fő lehet, beleértve szülőket, gyerekeket?

A Jaffe által támogatott gyermekek és családjaik száma évről évre változik: az eltelt 15 év alatt minden évben kb. 150 családnak nyújtottunk támogatást. A tavalyi évben 134 család 215 gyermekét támogattuk, és 2022-ben is nagyjából ennyit.

A pandémia következtében milyen mértékben nőtt a támogatottak létszáma?

Kb. 10%-al növekedett az általunk támogatott családok száma, akiknek a problémáik a korábban látottaknál sokkal mélyebbek, és súlyosabb helyzetekkel kell megküzdeniük anyagilag is és mentálisan is.

A COVID járvány okozta krízis okán szorosan együttműködtünk a MAZSIHISZ Jad beJad programjával is, amelynek 11 támogatási köre pont a pandémia miatt munkanélkülivé vált, vagy súlyos keresetkieséssel szembenéző családokat segítette az elmúlt két évben.

Az idei év inflációs gondjai miatt sajnos számítanunk kell arra, hogy az előző krízist követi egy újabb, és a súlyos problémákkal küzdő lévő klienseink még nehezebb helyzetbe sodródnak.

A családok többsége milyen problémákkal küzd? Milyen típusú krízis miatt kérnek segítséget? Miből erednek-e krízisek? (munkanélküliség és anyagi krízis? Párkapcsolati problémák? Sérült gyerekek, iskolai, tanulási nehézségek?) Hogyan javítható az élethelyzetük?

A krízis hirtelen bekövetkező, váratlan esemény, amire nem tudnak felkészülni –  elromlik valami nélkülözhetetlen, például hűtő vagy mosógép, vagy beomlik a kémény, és nincs módja a családnak megjavítani vagy pótolni. Tipikusan szociális krízist okoz, ha a kenyérkereső elveszíti a munkáját. A COVID járvány okozta munkanélkülivé válás is jelentősen rontott sok család szociális helyzetén és életminőségén. Ez jelenleg a Jaffe által támogatottak 24%-át érinti.

Ennél súlyosabb, ha a családi állapotban történik kedvezőtlen változás, például válás vagy betegség, vagy akár haláleset, amivel nem tudnak külső segítség nélkül, önerőből megbirkózni.

Az egészségi állapot is fontos szereplő az életminőségben – legyen szó akár a kenyérkereső, akár valamelyik családtag veleszületett vagy szerzett egészségkárosodásáról, mindenképpen sokkal nehezebb megküzdési helyzetről lesz szó. Ilyen jellegű gondokkal a Jaffés családok 39% küzd.

A Jaffe által támogatott családok között sajnos sok az egyszülős, ami nem csak anyagi terheket jelent, de annak az egy szülőnek a család életével kapcsolatos minden tervezés, szervezés és megoldás a vállán nyugszik. Az általunk támogatott családok 67%-ában ez a helyzet.

A krízis helyzetben benne van annak a lehetősége is, hogy a rossz helyzet jóra is tud fordulni, és nekünk, a Jaffe Családsegítőnek ez az egyik legfontosabb célunk: hogy az általunk támogatottak rossz helyzete megszűnjön, és ismét kézbe tudják venni az irányítást. Vannak olyan családok, akiket sok évig támogatunk, de alapvetően az a célunk, hogy mihamarabb kikerüljenek a segített helyzetből. Olyan családunk is van, aki segítettből segítővé vált: akár úgy, hogy rendszeresen támogatást küld az Alapítványnak, akár a Narancsligetben önkéntes munkával.

A Jaffe Zsidó Családsegítő holisztikusan, több irányból is próbálja megközelíteni a szociális támogatás lehetőségeit. Családgondozási módszerekkel, először a probléma feltérképezése, majd tanácsadás, és a lehetséges megoldásuk megkeresése, az ezek felé való elkísérés a feladatunk.

Milyen mértékű lehet a vészkorszak által okozott transzgenerációs traumáktól érintett családok aránya? Mik lehetnek az ebből eredő tipikus problémák?

A Jaffe Családsegítő kliensei között kevesen vannak a holokauszt túlélők második generációjának tagjai közül – mi leginkább a túlélők unokáit, dédunokáit segítjük. Ugyanakkor tudvalévő, hogy ez a probléma minden családot érint, akkor is, ha különböző mértékben manifesztálódik. Az általunk gondozott családoknak legalább 1/3-ánál egyértelműen erre visszavezethető problémák vannak. Gondolhatunk itt konkrétan az anya-gyerek/ szülő-gyerek kapcsolatok nehézségeire, az elengedés vagy az érzelmi kötődés problémáira. Másodgenerációs trauma lehet a káosz az életvezetésben, és az ezzel összefüggő párkapcsolati-, egzisztenciális problémák, illetve folyamatos sikertelen kiútkeresés ezekből az élethelyzetekből.

Néhány évvel ezelőtt a MAZS a MAZSIHISZ-el együttműködésben megvalósított egy projektet kimondottan a másodgeneráció számára – ez volt az EGYÜTT Program. Ennek az egyik eleme mentális segítségnyújtást kínált, amit a támogatásért jelentkezők kb. 10 % igényelt. Innen is tudjuk, hogy „a második generáció nagyon sok terhet és traumát cipel magában és gyakran fel sem ismeri ezt a helyzetet; vagy ha mégis, nem feltétlenül köti össze az életében jelen lévő más problémákkal.” A problémák azonban olyan sokrétűek, hogy azok megemlítése is egy önálló írást érne meg.

Milyen kapacitással rendelkezik a Jaffe? Hány családsegítő kolléga dolgozik jelenleg? Ha valaki krízishelyzetben van (anyagi és / vagy mentálhigiénés okokból), milyen támogatási formákat ajánlanak?

A családsegítő csapata 3 szakképzett szociális munkásból áll – egyikőjük egyúttal a programot is vezeti.

Amikor valaki hozzánk fordul segítségért, először egy szakmai beszélgetésre kerül sor a helyzet feltárására, ami alapján a kollégáink felmérik, hogy milyen jellegű támogatási formákat tudunk a helyzethez mérten ajánlani. Ezt követően indul meg a családokkal a közös munka.

Milyen szociális szolgáltatásokat, támogatási formákat tudnak a bajban lévők igénybe venni? (segélyek: pénz, rezsitámogatás, élelmiszersegély, adományok, mentálhigiénés konzultáció, stb.) Hogy néz ez ki a gyakorlatban?

A Jaffe munkatársai a családgondozás módszereivel (pl. életvezetési tanácsadás, konfliktuskezelés, információ közvetítés, stb) segítenek megoldásokat találni, de anyagi jellegű  támogatást is nyújtunk – pl. élelmiszer kártyával, rezsitámogatással, gyógyszertámogatással, ruhavásárlási támogatással. Segíteni tudjuk a gyermekprogramokban és a táborokban való részvételt, és tudunk adni iskolakezdési támogatást is. A mentális egészséget egyéni, család vagy párterápiák elérhetővé tételével, az iskolai előmenetelt pedig fejlesztésekhez, mentoráláshoz, korrepetáláshoz való hozzáféréssel segítjük.

Milyen családok fordulhatnak a Jaffe Családsegítő Szolgálathoz? Vannak-e szigorú kritériumok? Mi a helyzet a rászoruló, de vegyes családokkal?

A közösséghez kapcsolódó, pénzügyileg vagy szociálisan sérülékeny helyzetben lévő, kihívásokkal küzdő gyermekes zsidó családok tudnak hozzánk fordulni. A gyermekes családok definíciójába beleférnek azok is, ahol nappali tagozaton tanuló, 25 éven aluli fiatal felnőtt él a családban.

A zsidó közösséghez tartozásnál természetesen a vegyes családokban élők is fontosak nekünk – a lényeg az, hogy valamilyen formában megéljék a zsidó identitásukat a gyerekek. A Jaffe Családsegítőnek nagyon fontos törekvése, hogy az általa támogatott családokat minél aktívabban bevonja a közösségi életbe.

A támogatandó gyerekeket hogyan lehet zsidó hagyományhoz kötődő közösségi programokba bevonni és nyaralást szervezni nekik? Mely közösségi és szabadidős programok népszerűek?

Szervezünk mi magunk is közösségi programokat – ennek nagyon szép példája volt a születésnapi rendezvényünk (a Partizánnők a Rumbach Zsinagógában) illetve a Narancsliget a Jafféért programok. A legtöbb közösségi jellegű programunkat viszont partnereink szervezik, és mi abban tudunk segíteni, hogy a családok részt vehessenek rajtuk.

A táborokkal hasonló a helyzet: rész-támogatást tudunk adni a Szarvas Camp, a BBYO vagy a SOMER által szervezett táborozáshoz, de más külsős, a gyerekek érdeklődésének megfelelő táborozást is tudunk támogatni.

A családok közös nyaralásának segítése is nagyon fontos számunkra. Ebben az évben egy magánadományozó nagylelkűségének köszönhetően 15 család tudott Siófokon ingyenesen nyaralni egy csodás, új nyaralóban.

Milyen forrásból tud gazdálkodni a szervezet? Kik a nemzetközi támogatók, segítők? Mennyire jellemző, hogy magyarországi szervezetek, magánszemélyek is adományoznak?

A fő támogatónk az Amerikai Joint. A program megvalósítását segíti a BZSH/MAZSIHISZ is az általunk használt irodák rendelkezésre bocsájtásával.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hazai magánadományozók is segítik a Jaffes családok szükségleteit – különösen olyan helyzetekben, amikor hirtelen előálló problémákra kell megoldást találni.

Nagyon kedves támogatási példa számunkra a Hanukai Csodavárók projekt is, amit a Lauder Javne iskola Micve Csapata talált ki és bonyolít le. Ebben a projektben a Lauderbe járó gyerekek a nehezebb anyagi helyzetben élő iskolás társaiknak Hanukára bőkezű, személyre szabott, különleges ajándékot adnak anoním módon.

Melyek a hazai partnerszervezetek? Ők hogyan segítenek?

Sokat dolgozunk együtt a Bálint Házzal és a Szarvas Camp-el, illetve együttműködünk a MAZSIHISZ Szociális Osztályával és Jahad Szeretetszolgálatával.

Van-e esély az adományozói kör bővítésére?

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy bővítsük a klienseinknek nyújtott támogatási lehetőségeket, ami mindig forrásfüggő. Így azon is kell dolgoznunk, hogy minél több adományozót tudjunk bevonni a munkánkba. Szerencsére a nehéz gazdasági körülmények ellenére is a közösség egyre több tagja érzi fontosnak, hogy támogassa a náluk rosszabb helyzetben élő zsidó családokat.

Hogyan mozgósít adományokat a Narancsliget Adományközpont a Jaffe Családsegítő Szolgálatnak? (mindkettő a Síp utcában van..)

A Narancsliget Adományközpontban befolyt bevételeket a Jaffe programjainak támogatására fordítjuk, és gyakran ide beérkező tárgyi adományokat is tudunk továbbítani a Jaffésoknak. Most egy olyan lehetőséget is kínálunk számukra, hogy minden támogatott családtag negyedévenként egy táskányi ruhaadományt kiválogathat és elvihet.

Ugyanakkor a Jaffe-s szülők is segítik a programot önkéntes munkával. Ehhez a témához kapcsolódik, hogy az érettségihez szükséges 50 órás közösségi munkát is el lehet tölteni a Narancsligetben. 

Mit jósolhatunk, érezhetünk: a pandémia okozta krízist fokozhatja az elhúzódó háború? Sérülékenyebbé válhatnak a rászorulók?

Nagyon komplex társadalmi helyzetben vagyunk, akár ha csak az idei évről beszélünk. Az elhúzódó pandémiás helyzet az általunk támogatott családokat folyamatosan nehéz helyzetben tartja, az alap-problémákon túl most még többen küzdenek munkavállalási gondokkal. Ehhez hozzáadódott a beláthatatlan mértékű és hatású infláció, és a megváltott gazdasági struktúra.

Ugyanakkor szívmelengető látni, hogy az egyre nagyobb bajban növekvő számban állnak a Jaffe ügye mellé a hazai támogatóink.

Tudjuk, hogy a Jaffe üzenetét még több családnak el kell juttatnunk, mert sokan vannak a közösségben azok a gyermekes családok, akik segítségre szorulnak. Ezért fontos, hogy tudjanak arról, hogy itt vagyunk: keressenek minket, hogy segíthessünk!

A Jaffe Zsidó Családsegítő elérhetősége:

Körmendi Gábor Programvezető telefonján: +36 20 256 0554

e-mailben: Kormendi.Gabor@mazs.hu

illetve a MAZS Alapítvány weboldalán: https://new.tmazs.hu/jaffe/

a Facebookon: https://www.facebook.com/jaffe.csaladsegito.szolgalat

és ügyfélfogadási időben a 1075 Budapest, Síp utca 17-ben.

A cikket írta: Szarka Zsuzsanna