Joint Magyarország / MAZS Alapítvány
A családokért, a közösségért 24 éve
American Jewish Joint Distribution Committee logo


MORE roma-zsidó ifjúsági vezetőképző projekt bemutatása
2014. októberében elindult a MORE Projekt, a MAZS Alapítvány roma-zsidó ifjúsági vezetőképzési programja, amely a Dr. Ámbédkar Iskolában, Sajókazán valósul meg az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap, az EUJS és a MAZS támogatásából. A projektben 20 Borsod megyei roma fiatal 2016 tavaszáig kétheti rendszerességgel megtartott foglalkozásokon és táborokban vesznek részt.

A projekt célja, hogy a hátrányos helyzetű, szegregált környezetből érkezett fiatalok olyan közösségépítéshez szükséges vezetői készségeket sajátítsanak el, melynek segítségével később képesek lesznek egy ifjúsági szervezet megalakítására és egy önfenntartó, aktív közösség megszervezésére. Ez létfontosságú a Borsod megyei roma közösségek kiszolgáltatott helyzetének csökkentéséhez, melyben nagy szerepe van az alulról jövő kezdeményezések és az érdekérvényesítési törekvések hiányának.

A projekt 2014. októberében egy budapesti, háromnapos táborral kezdődött, ahol a résztvevők a Bálint Házban és az Izraeli Kulturális Intézetben megismerkedtek egymással, és a projekt munkatársaival. A tábort követően roma és nem roma képzőink segítségével tartottunk foglalkozásokat identitás és roma identitás témakörökben.

A továbbiakban foglalkozásainkon szó lesz a közösségépítés fontosságáról, vezetői készségekről, és egy civil szervezet fenntartható működéséhez szükséges folyamatokról. Következik még kettő tábor, melyek közül az egyik nem csak a projekt résztvevőinek szól, hanem zsidó fiatalokat is szeretne vendégül látni. A projekt tematikája és a róla készült film nyilvános fórumokon is elérhető lesz.
Fotóalbum
Hamarosan...
Tematika
Hamarosan...
Helyzetjelentés
MORE csapatépítő tábor, 2014 október

Az érkezést követően a rövid, pörgős névtanulós játékokkal összeismerkedtek a két telephelyről érkezett résztvevők, illetve a képzések vezetői is bemutatkoztak. Az esti program folyamán csapatokba szerveződve vidám feladatok megoldására került sor. A csapatok kiosztása során fokozottan figyeltünk a két külön iskola diákjainak keverésére. Az első este jó hangulatban telt, a játékok segítségével felmértük a fiatalok igényeit, illetve megfigyelhettük az esetleges későbbi csapatban betöltött szerepek fokozatos kialakulását.

Második nap délelőttjét egy városnéző túrával egybekötött mozgatós ismerkedős játék sorozattal töltöttük meg. A délután során projekt első félévének bevezetéseként önismereti játékokat kezdtünk, melyben fontos hangsúlyt kapott saját egyéni tulajdonságok megismertetése. Az esti program során a bensőséges légkört megteremtő játékok után egy közösségi, forgószínpados programot tartottunk, mely során a megkezdett ismerkedési folyamatot egymás érdekesebb belső értékeinek megismerésére tereltük.

Zárónap során a projekt céljaira utaló, bemutató foglalkozásokat tartottuk. Lezárásként közös értékelés során kikértük a fiatalok véleményét a táborral kapcsolatban.

A képzők és a résztvevők egyesített véleménye alapján a program elérte a célját. A jó hangulatú hétvége során sikerült összeismertetni a képzés szervezőit és a képzésen résztvevőket. Emellett sikerült lerakni a későbbi csapatmunka csoportdinamikai alapjait.

https://www.youtube.com/watch?v=lkm6J1gQHAQ&feature=youtu.be


1. foglalkozás
„Ki vagyok én?”

A foglalkozás célja az volt, hogy a gyerekek a foglalkozás alatt jobban megismerjék magukat és tulajdonságaikat, tudatosabban gondolkodjanak önmagukról.

A foglalkozás elején a részvevő fiatalok és trénerek együtt lefektették a közös szabályokat (amelyeket a képzések alkalmaival igyekszünk mind betartani). A foglalkozás folytatásaként mindenki bemutathatta azt a tárgyat, amelyik fontos számára, valamiért sokat elmond róla. Ezt követte az „identitás hagyma” című foglalkozás, mely az identitásuk és tulajdonságaik különböző rétegeiről szólt.

A két foglalkozásrész között csapatépítő játékot játszottunk.2. foglalkozás
Közeli csoportok (család, barátok, suli, falu/város) szerepe az identitásban
A foglalkozás célja az volt, hogy közösen gondolkozzunk arról, hogy a barátok, család, suli, falu/város mint minket körülvevő csoportok, közösségek hogyan hatnak az identitásunkra.

Az első foglalkozás tanulságai alapján több játékot tettünk a programba. Az egész délutánnak nagyon jó, nevetős, felszabadult hangulata volt.3. foglalkozás
Közeli csoportok 2.

A foglalkozás célja a különböző csoportokhoz köthető identitás-elemek és az eddigi foglalkozások összegzése és a vitakészség fejlesztése volt. A kiscsoportos munka, a kézműveskedés és az előadás megalkotása egy jó alkalom volt arra, hogy a csendesebb résztvevők is megnyilvánuljanak, megmutassák tehetségüket egy-egy területen.4. foglalkozás
Roma identitás

A foglalkozás fő célja az volt, hogy A résztvevők a cigány identitásukról elkezdjenek gondolkodni, emellett arról, hogy a mindennapi életük eseményeit hogyan határozza meg a cigányságuk, illetve ők hogyan határozzák meg a saját cigány identitásukat.

Jobban megismerjük egymást, mert olyan résztvevők is lesznek, akik eddig még nem vettek részt foglalkozásainkon.5. foglalkozás
Roma identitás 2.

A foglalkozás fő célja a roma identitás további kérdésének körbejárása, elmélyítés illetve egyéni szinten az előadói kompetenciák fejlesztése volt. Karácsony előtti utolsó foglalkozásként egy nagyon meghitt légkör létrehozása, ahol a résztvevő fiatalok őszintén tudnak egymásnak visszajelzéseket adni. Az önismeretnek egy aspektusát helyeztük ez alkalommal fókuszba. A pozitív roma identitás mellett a negatív élmények is szerepet kaptak a foglalkozáson, ami úgyszintén fontos eleme a fiatalok roma identitásának. A trénerek ezeket a negatív élményeket tudták saját, személyes példáikon keresztül pozitívvá alakítani, ami a foglalkozás egyik legnagyobb erőssége volt.